021-3155550
Berlian dan Imitasinya

Berlian dan Imitasinya

Penamaan untuk Berlian (Diamond) berasal dari bahasa Yunani ‘adamous’ yang berarti ‘unconquerable’ atau yang tak tertundukkan. Penamaan ini tak le ...

Read More

Fenomena Batu Mulia

Fenomena Batu Mulia

Salah satu keajaiban alam yang terdapat pada batu mulia adalah fenomena batu mulia. Dalam ilmu gemologi, fenomena pada batu mulia menjadi salah satu kunci dalam menentukan penamaan varietas batu mu ...

Read More